Driehoek in Beweging

Word jij gezien en gehoord door de begeleider van je kind?

Is het moeilijk om echt in contact te komen met de familie van je client?

Is er vertrouwen in elkaar?

Ervaar je conflicten in de samenwerking tussen de zorgprofessional en de verwant van de clienten?

Wil je echt werken aan een fijne samenwerking? Op jouw plek komen te staan in de driehoek?

Wil je de kwaliteit van zorg en dus je cliënttevredenheid naar een hoger nivo trekken als leidinggevende?

Droom je van positief betrokken verwanten waar het fijn mee samenwerken is?

Elk mens wordt geboren in een driehoek; vader, moeder en kind. In ons leven komen er veel professionals voorbij die met ons een driehoek vormen. Onderwijzers, artsen, therapeuten, oppassen, zorgpersoneel, etc.

Als professional in de zorg heb ik geleerd dat positief en verbindend samenwerken met het systeem van mijn cliënt van het grootste belang is, voor het geluk en de ontwikkel-kansen van mijn cliënt. Samen met ouders/familie kan ik het verschil maken voor mijn cliënt. 

Samenwerken in de driehoek is mensenwerk, en niet altijd eenvoudig. Het is vanzelf-sprekend, maar gaat niet altijd als vanzelf.

 

Jettie van der Ploeg

Trainer en Driehoeksbegeleider

Jettie van der Ploeg

Trainer en Driehoeksbegeleider

Natuurliefhebber, moeder, partner, collega, docent, opsteller, dochter… alle beschrijvingen passen bij mij.

Over mij

Natuurliefhebber, moeder, partner, collega, docent, opsteller, dochter… alle beschrijvingen passen bij mij. Ze maken me compleet in wie ik ben. Ik ben empathisch, enthousiast, met een grote nieuwsgierigheid naar de mens en zijn systeem. Daarbij geloof ik onvoorwaardelijk in de goede intenties van de mensen waar ik mee werk. Dit geeft ruimte om te leren, te ontwikkelen. Als driehoeksbegeleider en -trainer ben ik eerlijk, aanstekelijk, persoonlijk en zet ik mijn expertise in. Niet alleen ten behoeve van het geluk van de cliënt, maar ten behoeve van de hele driehoek!

Ik geloof in eigenaarschap van de basis van de driehoek. Als de mensen in de basis van de driehoek eigenaar worden van hun vraagstukken en opdracht, zal dit bijdragen aan een constructieve samenwerking, maar ook aan vertrouwen, werkplezier en geluk.

Ik heb een jarenlange ervaring opgebouwd in het begeleiden van cliënten, maar ook in het trainen en ontwikkelen van collega´s.

 

 

Recensie

Martha Klijnstra -Verpleegkundige Meriant

Jettie is een bevlogen trainer die de driehoek binnen diverse werkkringen in gang heeft gezet. Bevlogen, deskundig en motiverend spreken over de kennis die ze heeft van de driehoek. Een absolute aanrader om de kwaliteit van zorg naar een hoger plan te brengen.

Sonja ten Haaf - Begeleider Talant

Jettie is een zeer bevlogen vakvrouw die met enorm veel kennis, humor en betrokkenheid haar passie goed weet over te brengen!

Titia Hooghiemstra - Hoofd Talant

Jettie heeft op een van mijn locaties afgelopen jaar een avondje verzorgd voor ouders/ verwanten én begeleiders. Het was een hele positieve avond met oprechte aandacht, waarbij duidelijk de (verschillende) rollen van een ieder bevestigd werd. Jettie bracht het luchtig, maar ondertussen was het heel RAAK!

Aanbod

presentatie workshop

Presentatie/workshop

Een eerste kennismaking met Driehoekskunde voor een organisatie, team, congres, verwantenbijeenkomst of een inspirerende activiteit.

Lees meer

Een presentatie of workshop over Driehoekskunde is vaak de eerste kennismaking met Driehoekskunde. De aanleiding om een presentatie of workshop te geven over Driehoekskunde kunnen verschillend zijn:

  • een congres
  • een ouderbijeenkomst
  • een inhoudelijke team-dag
  • start van een nieuwe locatie
  • iets anders…

Tijdens een presentatie of workshop wordt zowel de theorie als de praktijk van Driehoekskunde belicht. Ik sluit zoveel mogelijk aan bij de praktijk van de organisatie waar de presentatie plaatsvindt. Tijdens de lezing of de workshop betrek ik de deelnemers zoveel mogelijk door hen uit te nodigen om een actieve bedrage te leveren.

Training

Training

Een gedegen scholing van professionals waarbij het integreren van Driehoekskunde in de werkpraktijk centraal staat!

 

Lees meer

Driehoek in Beweging verzorgt training voor teams en organisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en het (speciaal) onderwijs. Het doel van de training is ten alle tijde dat deelnemers in staat zijn om de principes van Driehoekskunde te integreren in hun professie. Een training bestaat  uit 5 dagdelen (2,5 dagen).

Tijdens de training wordt er uitgebreid ingegaan op de visie/theorie van Driehoekskunde. Daarnaast op het leren herkennen en analyseren van mogelijke knelpunten, en het leren om de principes van Driehoekskunde adequaat toe te passen in de eigen werkpraktijk. Reflectie op het eigen en elkaars handelen en communiceren is een belangrijk onderdeel van de training.

Naast het ontwikkelen van skills op het gebied van Driehoekskunde is het ontwikkelen van eigenaarschap een groot bijkomend doel. Het “leermateriaal” zal grotendeels bestaan uit de huidige praktijksituatie van de deelnemer. Hierdoor kan de deelnemer gelijk aan het werk met het toepassen van het geleerde in zijn eigen werkpraktijk.

De deelnemers brengen de eigen casuïstiek in als leermateriaal en deze vervult een centrale rol binnen de training. Daardoor kunnen de deelnemers meteen aan de slag met de geleerde inzichten op hun eigen inbreng.

Begeleiding/interventie

Een intensief begeleidingstraject voor driehoeken die in zwaar weer zijn geraakt. Gericht op het opnieuw maken van verbinding en vertrouwen en het herstellen van de samenwerking.

 

Lees meer

zal grotendeels bestaan uit de huidige praktijksituatie van de deelnemer. Hierdoor kan de deelnemer gelijk aan het werk met het toepassen van het geleerde in zijn eigen werkpraktijk.

De deelnemers brengen de eigen casuïstiek in als leermateriaal en deze vervult een centrale rol binnen de training. Daardoor kunnen de deelnemers meteen aan de slag met de geleerde inzichten op hun eigen inbreng.

Training

Consultatie

Eén of meerdere gesprekken om casuïstiek te bespreken en tot nieuwe inzichten te komen. Soms leidt consultatie tot een training of begeleidingstraject. 

 

Lees meer

Als er problemen in de samenwerking worden ervaren in de basis van de driehoek; d.w.z. door de familie of door de professional kan het voor beide partijen fijn zijn om te sparren met een derde partij. Dit kan inzicht en begrip geven, waardoor de basis makkelijker weer in verbinding met elkaar kan komen.

Soms leidt een consultatie tot een vervolg, zoals bijv. een trainings- of begeleidingstraject. Er zijn geen standaarddriehoeken en dus is er ook geen standaard aanbod. Samen komen we altijd op een passend aanbod op de vraag die er speelt.

Voor wie?

Leidinggevenden

Als leidinggevende heb je een aantal belangrijke doelen: de kwaliteit van de zorg en daarmee de cliënttevredenheid naar een hoog niveau brengen. Een niveau waarmee je je misschien zelfs wel onderscheidt van andere zorgaanbieders. Dit betekent: gelukkige cliënten, verwanten en medewerkers.

Toch word je regelmatig geconfronteerd met ontevreden en/of boze verwanten, met medewerkers die hun verantwoordelijkheid nog niet helemaal (kunnen) pakken en mogelijk zelfs klachtenprocedures die ter afhandeling op jouw bureau belanden. Je zou je energie liever steken in zaken die je als positief ervaart.

Wat zou het geweldig zijn als verwanten een actieve en positieve rol in het zorgproces zouden vervullen. Als medewerkers met hun hoofd en hun hart werken, en op een zelfstandige wijze de constructieve samenwerking met verwanten zoeken.

Het inzetten van Driehoekskunde als methode levert een grote bijdrage aan deze doelen. Het zal jou, je medewerkers en je organisatie helpen om de kwaliteit van zorg en daardoor de cliënttevredenheid naar een hoog niveau te brengen. Ik help je graag in het behalen van deze doelen, samen komen we tot een passend antwoord op jouw specifieke vraag.

Ik ga graag met je in gesprek!

people sitting on chair inside building

Familie van de cliënt

Als je kind of je ouder wordt begeleid of verzorgd door een zorgprofessional stap je in een bijzondere wereld. Een wereld waar vreemden zich bezig gaan houden met het zorgen voor je kind of je ouder. Vreemden die een mening of visie hebben die wellicht niet (altijd) overeenkomt met die van jou. Hierdoor zal je je soms niet gehoord of gezien voelen, weggeduwd of genegeerd zelfs. De professional die voor je kind gaat zorgen, moet beleid uitvoeren en maakt keuzes. Je hoopt als ouder dat je –na een tijdje- deze professional durft te vertrouwen. Je hoopt dat de professional die voor je kind of ouder zorgt na verloop van tijd steeds vertrouwder gaat voelen en dat je fijn met hem of haar kunt samenwerken. Samen zorgen voor jouw kind of ouder.

Wil je je vragen of zorgen bespreken? Of Driehoekskunde introduceren bij de organisatie waar er voor jouw kind of ouder wordt gezorgd? Of heb je een andere Driehoeks vraag?

Je bent welkom!

Ik ga graag met in gesprek!

people sitting on chair inside building

Zorgprofessionals

Je draagt dagelijks zorg voor de cliënten die aan jou zijn toevertrouwd. Dit doe je met je hart en je hoofd. Elke dag probeer je de kwaliteit van leven naar het hoogste niveau te krijgen binnen de mogelijkheden die er zijn.

Er is geen enkele cliënt “los verkrijgbaar”. Met elke cliënt die je onder jouw hoede krijgt, krijg je er een systeem bij. Een systeem dat bestaat uit mensen die al jaren met elkaar verbonden zijn. Aan jou de opdracht om met het systeem samen te werken, om de best mogelijke zorg voor de cliënt te waarborgen.

Vaak gaat dit goed, soms echter loop je tegen problemen aan. Communicatie die niet goed loopt, verschil van mening over de aard van de zorgvraag en welke begeleiding dit vraagt, conflicten m.b.t. beleid en afspraken. Als deze problemen zich voordoen kan dit een grote invloed hebben op jouw werkplezier, maar ook op het geluk van je cliënt. Je wilt graag een constructieve samenwerking met de familie van je cliënt.

Wil je tools leren die je hierbij ondersteunen? Casuïstiek onder de loep nemen met je team? Beter in verbinding raken met de familie van je cliënt?

Samen met jou en je collega’s gaan we werken aan de vraagstukken en de uitdagingen die er liggen op jouw afdeling, zodat niet alleen de samenwerking positiever en constructiever wordt, maar dat het ook bijdraagt aan meer werkplezier en het geluk van je cliënt!

Ik sta tot je beschikking!

Kom in contact

15 + 1 =

Driehoek in Beweging werkt samen met: